Palvelut

Tietojärjestelmä syntyy rajapinnoista

Tiedonhallinan kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu.
Focusa web-ohjelmistot toimivat kaikilla laitteilla kaikkialla.
Tiedon Lego-palikat
Jokaisella organisaatiolla on tietojärjestelmä. Alkeellisin järjestelmä toimii kynän, paperin ja mahdollisesti taulukkolaskentaohjelman voimalla. Astetta kehittyneempi vaihtoehto on yhdeltä toimittajalta hankittu järjestelmä, jossa komponentit oletetusarvoisesti ovat yhteensopivia. Molemmat vaihtoehdot ovat kuitenkin yleensä joustamattomia ja pitkällä tähtäimellä jarruttavat yrityksen toimintaa ja menestystä. Rahaa loputtomsti nielevä toimittajaloukku on mahdollinen.
Uuden polven tietojärjestelmät -- hajautetut järjestelmät -- koostuvat eri toimittajien web-ohjelmistoista. Ne toimivat yhteen standardoitujen, mahdollisesti avoimien rajapintojen kautta. Web-ohjelmistot voivat olla omassa lähiverkon palvelimella tai internetin välityksellä etäpalvelimella tai pilvessä. Tulevien tietojärjestelmien luonti muistuttaa "Lego palikoiden kokoamista".
Muissa pohjoismaissa ja Virossa kehitys tähän suuntaan on selvästi Suomea pitemmällä. Tanskan potilastietojärjestelmä on esimerkki onnistuneesta suuren mittaluokan valtakunnallisesta sovellusten ja kokonaisten tietojärjestelmien yhdistämisestä.
Yleisesti sovitun standardin mukaisen rajapinnan omaavien ohjelmistojen lukumäärä lisääntyy koko ajan. Varsinkin suuren asiakaskunnan omaavat pilviohjelmistot, kuten talousohjelmistot ovat myös erittäin edullisia.
Ota yhteyttä: Teemme ilmaisen ehdotuksen yrityksesi tietojärjestelmän rakentamisesta tai uudistamisesta.

Tietojärjestelmä nykyaikaan

Tiedonhallita joustavoituu ja taloudellistuu.
Konvertoimme aikaa, rahaa ja resursseja kuluttavan vanhan tietojärjestelmäsi helppokäyttöisiksi yleistä rajapintastandardia noudattaviksi web-sovelluksiksi *). Konversio maksaa itsensä takaisin nopeasti alentuneina kustannuksina, mitkä ovat erityisen merkittäviä monta toimipistettä omaavissa organisaatioissa.
Alla on muutamia esimerkkejä resursseja tuhlaavista järjestelmistä ja ratkaisuesityksemme niiden uudistamiseksi:
  • Tiedot tallennetaan manuaalisesti esimerkiksi Excel taulukkolaskentaohjelmistoon tai Access tietokantaan. Järjestelmässä tiedot joudutaan tallentamaan tavallisesti moneen eri paikkaan ja useaan kertaan, mikä altistaa ne virheille.
    Ratkaisu: ** Luomme Excel tai Access tiedostoista nopeasti, lähes automaattisesti vastaavan web-sovelluksen. Jos on kyse muista työkaluohjelmista siirrämme tiedot ensin Exceliin.
  • Edellistä kohtaa haavoittuvampia ja resursseja tuhlaavampia ovat järjestelmät, joissa tietojenkäsittely tapahtuu valtaosin paperilla tai tekstinkäsittelyllä.
    Ratkaisu: ** Järjestämme tiedot Focusan tietokantarakenteen mukaisiksi ja rakennamme sen pohjalta web-ohjelmiston.
  • Tietojärjestelmät, joissa organisaatiolla on keskuspalvelimella oleva tietokanta ja useita siihen yhdistettyjä, omalla ohjelmistolla varustettuja työasemia. Tietojärjestelmän ylläpitoon kuluu paljon resursseja, jotka ovat pois organisaation ydintoiminnoista.
    Ratkaisu: ** Jos tiedot eivät ole vielä Oracle tietokannassa, siirrämme ne ensin sinne. Rakennamme sen päälle web-sovelluksen.
*) Web-sovellus voi olla oman talon palvelimella, etä- tai pilvipalvelimilla (pilvessä).