Mikä on web-ohjelmisto?

Web-ohjelmisto ja pilvi

Web-teknologia ja web-ohjelmistot ovat ydinosaamistamme.
Web-sovelluksessa työaseman tai mobiilin selaimet ovat yhteydessä palvelimella sijaitsevaan web-ohjelmistoon. Palvelin voi olla myös omassa lähiverkossa.
____________________________
Web-ohjelmisto
Jokaiselle sana "web" on tuttu. Web'istä puhuttaessa viitataan aina verkkoon eli useimmiten internetiin tai lähiverkkoon. Web-ohjelmisto tai -sovellus on verkon keskuskoneella toimiva ohjelmisto, johon on verkon kautta yhdistetty yksi tai useampi työasema tai mobiililaite. Käyttäjä saa yhteyden web-ohjelmistoon oman työaseman tai mobiililaitteen selaimella, jolla käyttäjä lähettää käskyjä web- ohjelmistolle esimerkiksi tallentaa tai päivittää käyttäjän antamat tiedot tietokantaan. Selain on siis "tyhmä" pääte, joka välittää tietoja käyttäjän ja web-sovelluksen välillä.
Kaikki tietojenkäsittely, -varastointi, virustorjunta ja ohjelmistopäivitykset tapahtuvat keskuskoneella olevassa sovelluksessa. Aikaa vievät työasemapäivitykset ovat meidän tuotteissa historiaa. Keskuskone web-ohjelmistoineen voi olla omassa lähiverkossa tai kaukana etäkoneella. Tietokanta, jossa tiedot ja tavallisesti myös merkittävä osa sovellusohjelmistoa sijaitsee, voi olla keskuslaitteessa tai erillisessä koneessa. Järjestely tekee arkkitehtuurista kevyen ja helposti skaalautuvan.
Moderneihin selaimiin kuuluu oletusarvoisesti JavaScript niminen skriptikieli, jolla voi tehdä merkittäviä täydennyksiä ja tarkennuksia selaimelle tuotuun tai siltä lähtevään dataan. Olennaista on, että selaimen ohjelmaskriptit toimivat itsenäisesti; ts. ne eivät vaadi yhteydenottoa web-sovellukselle, joka voi olla hyvinkin etäällä. Tämä keventää web-ohjelmiston toimintaa.
Mitä pilvi tarkoittaa?
Pilvi tai pilvilaskenta on yleistermi, jolla tarkoitetetaan houstattuja (isännöityjä), usein vuokrattuja palveluja internetin yli. Dianti Oy:n web-sovellusten vaihtoehtoina on 1) asiakkaan omassa tilassa tai 2) Dianti Oy:n pilvipalvelimella toimiva asiakkaan vuokraama web-ohjelmisto. Pilvi on yleensä suuri, useita konesaleja tai virtuaalisia koneita käsittävä kokonaisuus. Myös omalla työpaikalla voi olla joukko todellisia tai virtuaalisia keskuskoneita, jolloin se muistuttaa arkkitehtuuriltaan pilveä. Kokonaisuus on tällöin suhteellisen helposti siirrettävissä pilveen. Alempana kuvataan useita merkittaviä pilven ja web-ohjelmiston hyötyjä.
Dianti Oy:n web-sovellukset ovat "pilvikelpoisia" eli ne voivat toimia asiakkaan lähiverkossa, Diantin/asiakkaan pilvipalvelimessa tai niiden välimuodossa. Käytännössä ja hieman erheellisesti web-ohjelmistoja kutsutaan usein pilviohjelmistoiksi. Pilvisovelluksen arkkitehtuuri on kuitenkin monipuolisempi. Se on säännöllisesti pilvessä ja sen käyttöliittymä voi olla joku muu kuin selain, mikä taas web-ohjelmistoissa on sääntö. Kirjallisuudessa pilviohjelmistoja on kutsuttu joskus mutkat suoristaen "kehittyneiksi web-ohjelmistoiksi".
Web-palvelut (Web service) ovat tulevaisuutta ajatellen erityisen kiinnostava kappale pilvipalvelua. Web-palvelujen avulla voidaan etäällä olevia ohjelmistoja koota yhtenäisten rajapintojen "liimaamina" toimivaksi tietojärjestelmäksi. Tässä yhteydessä käsitteet SOA (Service oriented architecture) ja sen alalaji mikropalvelut (microservices,MSA) ovat saamassa vireää tuulta purjeisiin. SOA ja MSA voivat olla myös lähiverkoissa. Lue aiheesta enemmän.

Tietoturva

Gartnerin tuoreessa tutkimuksessa todetaan "Organisaatiot ovat omilla kokemuksillaan vapautuneet alkuaikojen pilvipeloista. ".
Asiakkaan omassa tilassa tai Dianti Oy:n pilvipalvelimella toimivat web-sovellukset ovat turvallisia seuraavista syistä:
 • Käytämme palveluissamme johtavan tietokantatoimittajan Oraclen luotettavia tietokantoja. Samaan ovat päätyneet useimmat kriittisiä tietoja käsittelevät organisaatiot kuten kuntien paikkatietojärjestelmät.
 • Rakentamamme web-sovellukset koodataan suoraan tietokantaan. Tiedot on panssaroitu tietokannan suojausten taakse.
 • Dianti Oy:n web-sovellusten tietoliikenne on varmistettu johtavan tietoturvallisuusyhtiön Comodon korkeimmalla SSL EV suojauksella .
 • Dianti Oy:n pilvessä olevat web-sovellukset sijaitsevat turvallisissa eurooppalaisissa datakeskuksisa.
Erityisesti pilven tietoturvallisuus on askarruttanut tietohallintoja. Luoettava ja puolueeton tutkimuslaitos Gartner on raportoinut pilvipalvelujen kasvusta ja torjunut myyttiä niiden näennäisestä turvattomuudesta. Pilvi ja web-ohjelmistot ovat ansainneet yritysten luottamuksen. Tätä osoittaa mm. Gartnerin tutkimus ns. kriittisten tietojen siirtymisestä pilveen tai web-sovelluksiiin.

Hyödyt

Pilvessä, etäkoneella tai asiakkaan omassa tilassa toimivan web-ohjelmiston edut ovat kiistattomat.
 • Käyttäjien lisääminen ja järjestelmän laajentaminen on mutkatonta. Pilvivaihtoehdossa esimerkiksi jonkun yrityksen Ruotsin toimipisteet on helppo liittää Suomessa toimivan organisaation tietoverkkoon.
 • Pätevät ammattilaiset huolehtivat jatkuvasti (24x7) päivityksistä, virustorjunnasta ja varmuuskopioinneista.
 • Kustannusten budjetointi on yksinkertaista hinnoittelun perustuessa kiinteään vuokraan.
 • Työaseman käytössä on aina huipputehokkaat keskuskoneet ja lähes rajattomasti tallennustilaa.
 • Tietoja voi käyttöoikeuksien rajoissa katsoa missä ja milloin tahansa.
 • Rakentamillamme sovelluksilla on polut yleisesti käytetyn rajapinnan omaaviin järjestelmiin, esimerkiksi julkishallinnon pilvipalveluihin.
 • Ohjelmistomme päivitykset ja standardointi ovat ajantasaista ja kattavaa.
 • Sovellusten nopeus ja helppo käyttöönotto vauhdittavat työtä.
 • Trendi etenkin pilvipalveluissa on uusiutuvan, vihreän energian käyttöön.
 • Riskit ovat pienet. Erityisesti pilvisovelluksen voi sanoa irti lyhyellä varoitusajalla.
 • Dianti Oy:n rakentamien web-sovellusten rakenne on selkeän yksinkertainen. Tämä heijastuu myös hintoihimme.