Mitä uutta?

Uusia tehokkaita ominaisuuksia

Gridissä on taulukkolaskennan ominaisuuksa.
___________________________
Sovelluksiimme on tulossa käänteentekevä tallentava hakuraportti: Interaktiivinen grid.
Uusi REST rajapinta mahdollistaa erlaisten web-sovellusten yhteenliittämisen.
Sovellussivujen latautuminen on nyt entistä nopeampaa.
Siirrymme vuonna 2019 käyttämään verkkoliikenteessä salausprotokollaa TLS 1.3 (alla).
Focusa sovellusten muita kärkiominaisuuksia:
  • Tietoliikenteessämme Comodon korkein SSL/TLS EV suojaus .
  • Monipuolinen business-älykkyys.
  • Automaattinen virustorjunta.
  • Kaikilla välineillä kaikkina aikoina ja kaikkialla.

Uusi salausprotokolla TLS 1.3

Transport Layer Security (TLS), aiemmin tunnettu nimellä Secure Sockets Layer (SSL), on salausprotokolla, jolla voidaan suojata Internet- sovellusten tietoliikenne IP-verkkojen yli. Nimitys SSL on edelleen käytössä.
Vuonna 2018 maaliskuussa standardiksi hyväksytty TLS 1.3 päihittää selvästi 8 vuotta vanhan edeltäjänsä (TLS 1.2) turvallisuudessa ja nopeudessa. Uusi protokolla vähentää latenssiaikaa poistamalla ns. kättelyssä (handshake) tarvittavan edestakaisen yhteyden. Se parantaa merkittävästi suorituskykyä.
Diantin kaikissa web-ohjelmistoissa tullaan kuluvan vuoden 2019 aikana käyttämään uutta TLS 1.3 versiota . Se kasvattaa pilvipalvelimella olevien web-sovellustemme turvallisuutta.

RFID sirut IoT:ssa

RFID sirut (Radio Frequency Identification) ja niitä lukevat laitteet ovat tämän hetken kuuma aihe mm. tuotantoprosessien automatisoinnissa. Esimerkiksi pesuprosessissa vaatekappaleeseen kiinnitetyssä sirussa (tagi) olevat tiedot (laji, asiakas jne.) luetaan lukulaitteeseen ja edelleen pesulaohjelmistoon. Pesuloille soveltuvia RFID tekniikoita ovat UHF ja HF, joiden vertailun löydät tästä
Olemme kiinnostuneet RDIF tekniikan soveltamisesta pesulan tai vastaavaan tuotantoprosessiin. Tekniikka yleistyy pk-yrityksissäkin sen luotettavuuden parantuessa ja hintojen laskiessa. Jos yrityksesi on yhteistyöstä kiinnostunut, ota yhteyttä.
RFID siruja voidaan käyttää antureissa viime aikoina paljon julkisuuttaa saaneessa " Esineiden internet" tekonologiassa (IoT). Esimerkkinä pesulaympäristöstä on vaatteiden massaluku. Siruissa oleva tieto luetaan ja siirretään välipuskurin kautta internetissä sijaitsevaan pilvipalvelimeen analysoitavaksi.
Julkishallinnon puolella Esineiden internet (IoT) avaa lähes rajattomia mahdollisuuksia. RFID- tai muut anturit voivat mitata esimerkiksi asuntojen lämpötiloja, veden kulutusta, homepitoisuutta.

Uusi ohjelmistokehittimemme

Apex 18 on uuden polven low code" kehitin .
Uusin versio käyttämästämme ohjelmistokehittimestä (Oracle Apex 18.2) parantaa tuntuvasti kehittimen tehokkuutta. Pystymme nyt entistä monipuolisemmin vastaamaan asiakkaittemme työpyyntöihin. Kehittimen työkalupakkiin kuuluu mm. Interaktiivinen grid, jossa hakuraporttiin on lisätty taulukkolaskennasta tuttuja ominaisuuksia (yllä). Uutta on myös kehittyneempi REST-rajapinta muihin tietojärjestelmiin kuten kehitteillä oleviin viranomaisjärjestelmiin.
Tietokantatalo Oracle lisää kehittimeen jatkuvasti uusia innovatiivisia ominaisuuksia. Seuraava Apex 19.1 julkaistaan vuoden 2019 alussa. Kehitin edustaa uutta anturi- ja pilviteknologiaan perustuvaa informaatioteknologian vallankumousta.
Beckhoff Automation Oy:n myyntijohtaja Tero Illi ertoo, että teollinen internet tulee tekemään saman teollisuudelle, mitä Google on tehnyt kuluttajapuolella. Palvelut ovat siirtymässä pilveen. Suurimpana esteenä kehitykselle nähdään yleisten standardien puute. Toivoa tilanteeseen tuo se, että järjestelmien rakentamisessa otetaan enenevässä määrin huomioon standardien mukaiset rajapinnat muihin järjestelmiin.
Focusa web-sovelluksissa on REST arkkitehtuuriin perustuvat, standardoidut rajapinnat.