Uutisia

RFID sirut IoT:ssa


RFID anturit soveltuvat valvontakohteisiin
______________________________
RFID sirut (Radio Frequency Identification) ja niitä lukevat laitteet ovat tämän hetken kuuma aihe mm. tuotantoprosessien automatisoinnissa. Esimerkiksi pesuprosessissa vaatekappaleeseen kiinnitetyssä sirussa (tagi) olevat tiedot (laji, asiakas jne.) luetaan lukulaitteeseen ja edelleen pesulaohjelmistoon. Pesuloille soveltuvia RFID tekniikoita ovat UHF ja HF, joiden vertailun löydät tästä
Olemme kiinnostuneet RDIF tekniikan soveltamisesta pesulan tai vastaavaan tuotantoprosessiin. Tekniikka yleistyy pk-yrityksissäkin sen luotettavuuden parantuessa ja hintojen laskiessa. Jos yrityksesi on yhteistyöstä kiinnostunut, ota yhteyttä.
RFID siruja voidaan käyttää antureissa viime aikoina paljon julkisuuttaa saaneessa " Esineiden internet" tekonologiassa (IoT). Esimerkkinä pesulaympäristöstä on vaatteiden massaluku. Siruissa oleva tieto luetaan ja siirretään välipuskurin kautta internetissä sijaitsevaan pilvipalvelimeen analysoitavaksi.
Julkishallinnon puolella Esineiden internet (IoT) avaa lähes rajattomia mahdollisuuksia. RFID- tai muut anturit voivat mitata esimerkiksi asuntojen lämpötiloja, veden kulutusta, homepitoisuutta.

Uusi ohjelmistokehittimemme

Apex 18 on uuden polven "low code" kehitin .
___________________________
Uusin versio käyttämästämme ohjelmistokehittimestä (Oracle Apex 18.1) parantaa tuntuvasti kehittimen tehokkuutta. Pystymme nyt entistä monipuolisemmin vastaamaan asiakkaittemme työehdotuksiin. Kehittimen työkalupakkiin kuuluu mm. Interaktiivinen Grid, jossa hakuraporttiin on lisätty taulukkolaskennasta tuttuja ominaisuuksia. Uutta on myös kehittyneempi REST-rajapinta muihin tietojärjestelmiin kuten kehitteillä oleviin viranomaisjärjestelmiin.
Tietokantatalo Oracle lisää kehittimeen jatkuvasti uusia innovatiivisia ominaisuuksia. Tulossa on Apex 18.2 vielä tänä vuonna. Kehitin edustaa uutta anturi- ja pilviteknologiaan perustuvaa informaatioteknologian vallankumousta.
Beckhoff Automation Oy:n myyntijohtaja Tero Illi ertoo, että teollinen internet tulee tekemään saman teollisuudelle, mitä Google on tehnyt kuluttajapuolella. Palvelut ovat siirtymässä pilveen. Suurimpana esteenä kehitykselle nähdään yleisten standardien puute. Toivoa tilanteeseen tuo se, että järjestelmien rakentamisessa otetaan enenevässä määrin huomioon standardien mukaiset rajapinnat muihin järjestelmiin.
Focusa web-sovelluksissa on REST arkkitehtuuriin perustuvat, standardoidut rajapinnat.

Räätälöitävät web-ohjelmistot

Näkyvät myös mobiililaitteissa kuten kännyköissä.
_____________________________
Web - sovelluksemme
  • Perustuvat markkinoiden turvallisimpaan tietokantaan.
  • Käyttävät tietoliikenteessä Comodon korkeinta SSL EV suojausta .
  • Ovat standardirajapintojen ansiosta avoimet muihin järjestelmiin.
  • Sisältävät valmiudet monipuoliseen business-älykkyyteen.
  • Ovat hinta-laatu suhteellaan kilpailukykyiset.
  • Huolehtivat mm. ohjelmiston päivityksistä ja virustorjunnasta.
  • Ovat tavoitettavissa kaikkina aikoina kaikkialla.
  • Hiilijalanjälki on paikallisia konesaleja selvästi pienempi.