Skip to Main Content

Carousel

Maapallopilvi

Asiakasohjelmisto

Tehokasta asiakkuuden hallintaa
Dianti CRM asiakkuudenhallinta
Dianti CRM on selkeä ja monipuolinen
Dianti CRM asiakkuudenhallinta joustavasti skaalautuvana ohjelmistona sopii kaikenkokoisten organisaatioiden asiakkuuksien hoitoon. Kotimaisen ohjelmiston kehityksessä on käytetty alan viimeisimpiä innovaatioita.
Olemme alusta alkaen kiinnittäneet huomiota ohjelmiston monipuolisuuteen, virheettömyyteen, helppoon käytettävyyteen ja toimivuuteen. Teemme väsymättä työtä näiden ominaisuuksien edelleen kehittämiseen.
Olemme onnistuneet luomaan selkeän ja monipuolisen asiakkuudenhallinnan sovelluksen, joka kilpailee samassa sarjassa suurten kansainvälisten toimijoiden kanssa. -- Lue lisää napsauttamalla alla olevia kuvakkeita:
Ylivertaiset hakutyökalut
Asiakashaut, kuten muutkin toiminnot on suunniteltu Dianti ohjelmistoissa päämääränä yksinkertaisuus ja toiminnallisuus. Nämä kaksi seikkaa on onnistuneesti yhdistetty myös Dianti asiakkuudenhallintaohjelmiston (Dianti CRM) korttihakuraportissa.
Asiakkaat, projektit, tarjoukset, yhteyshenkilöt, osoitteet jne. löytyvät muutamassa sekunnissa. Alla on kuva korttihakuraportista, joka toimii myös mobiililaitteissa. Asiakkuudenhallintaohjelmiston muut hakuraportit, kuten monipuoliset interaktiivinen raportti (IR) ja grid (IG), näyttävät tehonsa parhaiten työasemakäytössä. Lue lisää
Korttihaussa haet näytölle haluamasi asiakkaan tai vaikkapa kaikki Uudenmaan potentiaaliset asiakkaat parilla hiiren klikkauksella. -- Kirjoittamista ei tarvita.
____________________________
Asiakkaan hallintasivu
Asiakkaan hallintasivulle pääset esimerkiksi korttihausta napsauttamalla asiakkaan korttia. Alempana on kuvat hallintasivun ylä- ja alaosista.
Alla olevassa kuvassa on näkyy asiakastietojen hallintalomake. Oikealla ovat tähän asiakkaaseen liittyvät tietohakuraportit, joista pääset käsittelemään esimerkiksi tapahtuneita aktiviteettejä.
Asiakkaan hallintalomakkeen oikealla puolella ovat asiakkaaseen liittyvät tietohakuraportit.
____________________________
Alla on kuva asiakkaan hallintasivun alaosasta. Konsernitiedoissa näet yrityksen sijainnin mahdollisessa konsernihierarkkiassa.
"Google Drive-tiedostot" rajapinnan avulla voit lisätä ja katsella Dianti CRM:ssä Google Driveen tallennettuja yrityksen kuva- ja tekstitiedostoja. -- Painikkeet eivät näy kuvassa.
Asiakkaan hallintasivun alaosa. Kuvassa eivät näy hallintasivun reunassa olevat "Google Drive-tiedostot" painikkeet.
____________________________

Asiakasohjelmiston esittely

Hakemisto
Kuva: Dianti CRM:n päähakemisto.
____________________________
Kattava ja skaalautuva
Uusi Dianti CRM koostuu ohjelmistomoduuleista, joissa jokaisessa on selkeä ja helposti hallittava yhtenäinen rakenne. Se madaltaa toiminnaltaan erilaisten moduulien oppimiskynnystä. Asiakkaamme tarvitseman uuden moduulin rakennamme nopeasti.
Uudenaikaisena pilviohjelmistona Dianti CRM:ää voi tarvittaessa laajentaa myös kapasiteetiltaan. Yrityksen uusien toimipisteiden liittäminen verkkoon sujuu minuuteissa.
Dianti CRM:ään on optiona liitettävissä vuokrienhallintamoduuli, joka laskee automaattisesti mm. vuokratavoitteet. Siinä on mittava määrä erilaisia vuokrien käsittelyyn liittyviä raportteja, kuten sähköisesti allekirjoitettavat vuokrasopimukset.
Asiakkuudehallintaohjelmistoon voi optiona liittää myös prosessinhallintamoduulin. Siinä on rajapinnat mm. viiva- QR-koodeihin .
Voit tutustua pieneen osaan Dianti CRM:n upeita ominaisuuksia tutustumalla sen demoesitykseen. Lähetä viesti yhtiömme asiakaspalveluun. -- Halutessasi esittelemme sinulle Dianti CRM:ää etänä, jolloin saat vastaukset juuri sinua kiinnostaviin kohtiin.

Uusinta tekniikkaa

Hakemisto
Oppiva tekoäly huolehtii pilvipalvelumme tietokantatoiminnoista.
____________________________
Uusinta älytekniikkaa
Asiakkuudenhallinnan tiedot ovat turvallisessa Oraclen autonomisessa tietokannassa, joka toimii lähes täysin itsenäisesti ilman ihmisen ylläpitoa.
Olemme valinneet johtavan tietokanta-toimittajan Oraclen alan huippua edustavat web-kehittimet ja tietokannan kehitysympäristöksemme.
Ohjelmisto toimii sekä mobiileissa että työasemissa. Jälkimmäisessä versiossa on lisäpiirteitä, jotka tekevät sovelluksesta todellisen asiakkuudenhallintajärjestelmän.
Työkalupakkimme syvällinen hallinta on edesauttanut työssä onnistumistamme. Todisteena siitä ovat poikkeuksetta tyytyväiset asiakkaamme.

Integraatio

Hakemisto
Kuva: Dianti CRM nivoutuu toimivaksi osaksi standardeja noudattaviin järjestelmiin.
____________________________
Toimiva integraatio 
Dianti CRM asiakkuudenhallinta toteuttaa rajapinnat (API) muihin järjestelmiin yleisesti käytetyn REST APIn kautta.
Ohjelmistosta on mahdollista rakentaa tällä tavalla hakuja mm. useimpiin valtionhallinnon rekistereihin, kuten Maanmittauslaitoksen avoimiin paikkatietoihin.
Dianti CRM:n muita valmiita yhdyskäytäviä ovat mm. talousohjelmistoihin "Netvisor" ja "Accountor". Ohjelmistosta voi lähettää massasähköposteja valitulle asiakasjoukolle.

Turvallisuus

Turvaseinät
Kuva: Dianti CRM:n tiedot ovat monen muurin takana.
____________________________
Turvallinen ja luotettava.
Dianti CRM asiakkuudenhallintaohjelmiston alustana on huipputurvallinen Oraclen pilvipalvelu, jossa ohjelmistopäivitykset tapahtuvat tekoälyn hoitamina.
Asiakkaalla on aina käytössä ohjelmistojen viimeisimmät versiot, joissa kyberturvallisuus on aiempaa parempi. Pilvipalvelussa datan varmuuskopiointi tapahtuu vähintään kerran vuorokaudessa.
Data hajautetaan usealle palvelimelle, mikä lisää edelleen turvallisuutta. Hetkessä tapahtuva laajennattavuus on pilvipalvelun ehkä merkittävin etu. Kasvuyritykselle se on lähes 'must'. Se on myös turvallisuusnäkökohta.
Oracle tietokanta on ykkönen turvallisuutta arvostaville organisaatioille.

Tulostus

Edistyksellinen tulostus
Apex Office Printer (AOP) tulostusohjelmisto tulostaa suoraan useista web-ohjelmistojemme hakuraporteista. Käyttäjä tarvitsee vain selaimen eikä itse asiassa huomaa taustalla olevan pilven olemassaoloa.
Kestävä kehitys
Apex Office Printer (AOP) soveltuu saumattomasti tulostamaan web-ohjelmistojemme raportteja.
____________________________
AOP on rakennettu ohjelmistojemme kehitystyökalujen sisälle. Se merkitsee, että tulostus tapahtuu nopeasti ja myös erittäin turvallisesti.
Tulostusraporttiin voi lisätä tekstiä, kuvia ja graafeja. Raporttia on helppo muotoilla Wordilla, Excelillä ja PowerPointilla, joilla voi tehdä templaatteja usein käytettäville raporteille.
AOP:n tulostusmuodot
AOP:n tulostusmuodot ovat monipuoliset. Kuvassa vain 4 tärkeintä.
____________________________
Raporttien tulostusmuotona voi olla edellä lueteltujen templaattimuptojen lisäksi PDF, viivakoodi, QR koodi, ICS ja HTML. Ohjelmistosta on helppo lähettää muotoiltuja, raportit sisältäviä sähköposteja valitulle asiakasjoukolle.
ICS eli kalenterimuotoinen tulostus mahdollistaa sen, että esimerkiksi Dianti CRM:n kalenterit voi tulostaa AOP:llä.

Edullisuus

Kestävä kehitys
Kohti kestävää taloutta ...
____________________________
Kokonaistaloudellinen
Dianti CRM on kestävästi kokonaistaloudellinen. -- Ensinnäkin se on hankinta- ja ylläpitokustannuksiltaan ilahduttavan edullinen.
Toiseksi asiakkuudenhallintaohjelmistomme käyttää Oraclen pilvipalveluja, jotka toimivat yleisesti vihreällä sähköllä. Esimerkiksi Oraclen Euroopassa sijaitsevien pilvipalvelimien sähkö tuotetaan 100 prosenttisesti uusiutuvalla energialla.
Kolmanneksi Dianti CRM on kotimainen ohjelmisto. Sen hankintaan käytetyt varat jäävät täysimääräisesti Suomeen.
Neljäntenä eikä ehkä vähäisimpänä seikkana pidämme sitä, että Dianti CRM helppokäyttöisenä ja luotettavana ohjelmistona vähentää tehtäviin kuluvaa työaikaa.

Useita värivaihtoehtoja

Dianti CRM
Kuva: Sinivaalea väriteemassa on raikkaita päävärejä .
__________________________________________________
Useita väriteemoja
Dianti CRM:ssä on useita erilaisia väriteemoja. Käytämme kahta pääteemaa "Sinivaalea" ja "Metsäväri". Ylempänä esitetyt kuvat mm. asiakashallintasivusta antavat kuvan "Metsäväri"-teemasta.
Oikealla oleva kuva asiakkuudenhallinnan sivulta edustaa "Sinivaalea"-väriteemaa. Myös muita väriteemoja on mahdollista toteutettaa.
Useiden Apex kehitinohjelmistoa käyttävien ohjelmistotalojen väriteemasuosikiksi on noussut täysin tumma väriteema, jota Apex itsekin käyttää esittelysivuillaan.

Tulevaisuus

Kuva: Tulevaisuus on pilvi- ja älyteknologiaa luovasti soveltavien yritysten. Dianti CRM on hyvä panostus tähän suuntaan.
____________________________
Tulevaisuus     
Olemme vakuuttuneet, että digitaalinen tulevaisuus perustuu *tekoälyä (AI) ja *koneoppimista (ML) käyttävään pilviteknologiaan ja sen ympärille rakennettuun arkkitehtuuriin. Suuret IT-toimijat, kuten Oracle, ovat kehittäneet sille pohjalle autonomisia, itsenäisiä tietojärjestelmiä.
Yhtiöllämme on jo käytössä Oraclen pilvipalvelimella (Oracle Cloud) Frankfurtissa kaksi *autonomista Oracle tietokantaa ja *virtuaalinen lähiverkko. Pilvipalveluun kuuluu myös sovelluskehitin ja tietenkin web-sovelluksiamme.
Kun siihen lisätään tehokas ja monipuolinen raporttien tulostus ja standardirajapinnat muihin järjestelmiin, muodostuu niistä huippunykyaikainen autonominen pilvipalvelu, jossa Dianti CRM on enemmän kuin pelkkä asiakkuudenhallinnan sovellus.
Olemme verkostoituneet alan yrittäjiin ja ohjelmoijiin. Organisaatiosi voi luottaa meihin laajoissakin projekteissa.